• An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
O projekcie PDF Drukuj Email

 

Celem projektu jest aktywizacja uczniów i szkół do działań na rzecz środowiska w ujęciu lokalnym. Zdiagnozowanie i znalezienie rozwiązania problemów pojawiających się przy pozbywaniu się odpadów problemowych (w tym niebezpiecznych) w miejscach zamieszkania uczniów. Rozpowszechnienie w społeczności lokalnej wiedzy o możliwościach pozbycia się tych odpadów oraz zachęcenie do korzystania z tych informacji na co dzień. 

 

Projekt dotyczy odpadów problemowych (w tym niebezpiecznych) -  jakie są związane z nimi zagrożenia, czemu nie należy ich się pozbywać razem z pozostałymi odpadami komunalnymi? Poszukuje najprostszych i najlepszych rozwiązań w ujęciu lokalnym. Projekt przewiduje między innymi szkolenie dla nauczycieli i warsztaty dla uczniów.

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy grupy uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VI) oraz gimnazjalnych z Łodzi, Warszawy, Poznania, Łomży, Białegostoku, Krakowa i okolicznych miejscowości. Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona (100 szkół) i decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Projekt przewiduje

 • szkolenie dla nauczycieli w zakresie objętym projektem,
 • warsztaty dla uczniów w szkole prowadzone przez trenerów edukacji ekologicznej ODE „Źródła” ,
 • wydanie profesjonalnych broszur dotyczących możliwości pozbywania się odpadów problemowych w najbliższej okolicy szkoły przygotowanych przez uczniów (uczestników projektu),
 • konkurs dla uczniów na opracowanie najlepszego projektu broszury z nagrodami.
 • możliwość przeprowadzenia przez uczniów akcji informacyjnej dla lokalnej społeczności przy wykorzystaniu przygotowanych przez uczniów, a wydrukowanych przez nas broszur,